Contacte utile

112 Serviciul de urgență din R. Moldova

080010808  Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități (SATGPD) – un serviciu național care are drept scop prevenirea și reducerea situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

WWW.SIGURONLINE.MD –  informează şi promovază utilizarea în condiții de siguranță a Internetului de către copii cu sprijinul şi implicarea specialiştilor, părinţilor şi profesorilor.
http://www.parajurist.md/ – asistență juridică gratuită

www.positivepeople.md – asistența persoanelor cu HIV/SIDA

https://civic.md/anunturi/angajare.html Locuri de muncă în domeniul necomercial

www.lhr.md – Apărarea și promovarea drepturilor omului, asistența juridică

www.liuba.eu – servicii psihologice

www.promolex.md – Asistență juridică calificată în cazuri de litigare strategică pentru următoarele probleme: aplicarea torturii, tratamentelor inumane și degradante; violența domestică, libertatea întrunirilor, accesul la justiție pentru victimele violărilor drepturilor omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova

www.hopeandhealth.mdbeneficiari – adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi membrii familiilor acestora

www.mirt.md – Centrul de resurse pentru prevenirea suicidului